Organisasjon og ansatteChristine Høigaard
Daglig leder
Mobil: 982 65 654
E-post: christine@ok-as.no

Ken Kristoffersen
Driftsleder
Mobil: 900 26 595
E-post: ken@ok-as.no

Jan-Stian Saltermark
Kontorleder
Mobil: 413 28 520
E-post: jan-stian@ok-as.no


Anna Kantorowska
Arkitekt MNAL
Mobil: 942 56 708
E-post: anna@ok-as.no


Jarle Mosheim
Bas. betongarbeider
Mobil: 450 00 825
E-post: jarle@ok.as


Idar Flostrand
Bas, grunnarbeider
Mobil: 995 05 226
E-post: idar@ok-as.no


Jonny Langø
Maskinfører/verneombud
Tlf: 908 18 756
E-post: jonny@ok-as.no


Tore Karijord
Maskinfører

Bjørnar Hansen
Maskinfører


Adam Kantorowski
Sjåfør


Kjell Gunnar Lien
Sjåfør


Roy Nordøy
Sjåfør


Laimonas Mockevicius
Hjelpearbeider


Marius Dromantas
Hjelpearbeider


Laimis Dargis
Hjelpearbeider


 Helge Eidem
Lærling

Ageed Khald
Hjelpearbeider
 
Alexander Einvold
Mekaniker
 
Mickael Pedersen
Borevognsfører
 
Tommy Olaussen
Sjåfør

Levert av  
mangadexmangadex