Arbeidsområder

Vann anlegg, fjellarbeider, masseforflytning/ transport, graving / planering,


Veier/ tomter, vinter / sommervedlikehold, betongarbeider, bygge og riveavfall, sorteringsanlegg, uttak/ bearbeiding stein, pukk- og grusmateriell for salg, knusing med mobile anlegg, tungtransport inntil 60 tonn, jordsortering /Natursteinmuring, utomhusarbeider m.m.

Vi produserer og leverer diverse fraksjoner av grus, pukk og singel. Er også forhandler på Asak Miljøstein alt innen belegningsstein.

Utfører mange type anleggsoppdrag – store som små. Ta kontakt for tilbud.
Levert av  
mangadexmangadex